Dagfinn Høybråten tildeles æresmedlemskap i NNH under jubileumsmiddagen i november 2014 Foto: Svein Johannessen/NNH

Møteplassen mellom skolemedisinen og alternativ behandling heter «dokumentert effekt»

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Laget av Arkitektum Web