Kan naturterapeuter hjelpe borreliasyke?

Naturterapeuten – NNHs tidsskrift for naturmedisin – har publisert en serie artikler om Borrelia av dr. Bjørn Johan Øverbye ved Arendal Helsesenter. I debatten om Borrelia og flåttbårne sykdommer mener han det kan lønne seg å ta et raskt overblikk over tingene før man begynner med detaljene og har i denne serien lagd en kortfattet oversikt over Borrelia-spiroketene og de sykdommer disse kan fremkalle.

NNH: Ein stolt 20-åring!

John Petter Lindeland - leiar i NNH

I heile 2014 har me hatt og skal forsett ha fokus på at Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon er 20 år. Det er ingen høg alder i organisasjonssamanheng, noko som tilseier at me har framtida føre oss, sa John Petter Lindeland i sin tale ved NNHs 20-års jubileum.

Naturterapeuten nr. 3/2014

Innhold: Då vi demoniserte mjølkefeittet – The Blossoming Heart – Zoneterapi er lige så effektiv som smertestillende medicin – Kan naturterapeuter hjelpe borreliasyke? – Et alvorlig helseproblem: Flåttoverførte sykdommer (bokomtale) – NNH – Ein stolt 20-åring! – Huset som bare ville bli bygget – Med nytt syn på homøopatiens grunnleggende begreper og forståelse – Gjør dine behov og ønsker synlige ved å skrive til helseministeren og regjeringen – NNH ferdig med endå eit nytt fagdokument – Nordisk naturmedisinsk fagkongress – Dødelig medisin – Betydningen av terapeutenes egen bevissthet om sin Tanke-Følelse-Vilje