Leiar i NNH John Petter Lindeland og generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre
Styreleder i NNH John Petter Lindeland og generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre

NNH med klar oppfordring til politikere når det gjelder alternativ behandling og fritak for merverdiavgift

Forfatter

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet