Alternativ behandling og meirverdiavgift – november 2018

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet