Alternativ behandling og meirverdiavgift – november 2018

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Laget av Getonnet