Alternativ behandling og meirverdiavgift

PRESSEMELDING: Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) er kjent med at det går føre seg ein debatt om meirverdiavgift eller ikkje knyta til naturmedisin og alternativ behandling – sist på Dagsnytt atten 25. april. Polariseringa i debatten viser at behovet for nyansering er nødvendig.