Lov og forskrifter knyta til naturmedisin og alternativ behandling er mogen for revisjon (03.07.2014)