Lov og forskrifter knyta til naturmedisin og alternativ behandling er mogen for revisjon