Alternativ behandling og meirverdiavgift – april 2018

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet