Voteringer i Stortinget 23.02.21

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet