Vedtak i Stortinget vedrørende mva for alternativ behandling

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet