NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre
Lidia Ivanova Myhre, generalsekretær NNH

Generalsekretæren i NNH om høringssak fra Finansdepartementet: Oppsiktsvekkende og uforsvarlig saksbehandling

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet