NNHs henvendelse til Finansdepartementet i forbindelse med høring om forslag om mva på alternativ behandling – sak 19/2280-8

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet