Alt heng saman med alt

Akupunktør Mette Henning har i over 26 år hatt praksis i Steinkjer. Ho er fortida aktiv i NNHs faggruppestyre i akupunktur. Gjennom sin bruk av neurometer som ledd i utarbeiding av ein best mogleg behandlingsstrategi, har ho vore deltakande i NNH sitt arbeid når det gjeld juridiske og etiske problemstillingar omkring ein slik praksis.