Fagleg oppdatering og pasienttryggleik

Gjennom NNH sitt etiske regelverk er alle terapeutmedlem i organisasjonen forplikta både etisk og moralsk til å oppdatera seg fagleg. Innan akademia ville dei kalla dette Continuing Professional Development (CPD). På godt norsk kunne ein kalla dette for Kontinuerleg Fagleg Oppdatering (KFO). Ordet kontinuerleg er det sentrale i dette omgrepet, fordi det peikar på at denne oppdateringa ikkje er tidsavgrensa, men skal vera prega av jamn innsats og påfyll i heile yrkesperioden.

Naturterapeuten nr. 3/2010

Innhold: Er forskning på alternativ behandling relevant for deg? – IFHs massasjeutdanning fagskolegodkjent – Potensert patogen mulig profylakse ved epidemier – Fagleg oppdatering og pasienttryggleik – Å kjøpe eller lage homeopatiske remedier – Inntrykk fra ICCMR 2010 – Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2010 – Kraniosakralterapiens historie del 2 – Terapeutrollen og egen følelsesmessige utvikling – Stopp EFSAs helsepåstandsforordning! – Alfalinolensyre – den glemte omega-3-fettsyren – Homøopati: Legemiddelvalg