En terapeut blant mennesker som er vant til å klare seg selv

Som svar på vår etterlysning av terapeuter som driver praksis «der ingen skulle tru at nokon kunne drive praksis» fikk vi svar fra Ingrid Rostad, som driver Samana Naturterapi i Karlsøy kommune i Nord-Troms. Det er en stor glede å kunne publisere dette interessante innlegget og, ikke minst, de fornøyelige historiene fra hennes hverdag som terapeut.

Bokomtale: Syk av sukker – frisk av fett

Boken “Syk av sukker – frisk av fett” er en ny utgave av «Sukker en snikende fare», som kom i 2004. I den nye boken er et par kapitler helt nye, mens noen er fjernet, blant annet de som handler om Coca Cola og politiske sider ved sukker. De øvrige kapitlene er ifølge forfatterne oppdatert og omskrevet.

Naturterapeuten nr. 1/2015

Innhold: En terapeut blant mennesker som er vant til å klare seg selv – Ernæringskoden; en invitasjon til å reflektere over matens kvalitet og betydning – Menneskets energifelt – Endelig en bok om BERØRING – i omsorg og lindring – Syk av sukker. Frisk av fett. – Ideologi eller realpolitikk? – Den bitre sannheten om sukker – Det tredje prinsipp i akupunkturbehandling – Eit stort eksperiment – Hold deg frisk med propolis – Historia om einsretting og konformitet – Terje Varpe gjesteforeleser i USA – Akupunktur i behandling av smerte – bedre enn placebo