Tankesmien Civita etterlyser politisk engasjement

10 år har gått siden den omdiskuterte kvakksalverloven ble avskaffet og erstattet med lov om alternativ behandling. Siden da har ulike behandlingsformer blitt diskutert heftig i mediene, på nettet og rundt kafébord over hele landet. I følge tankesmien Civita har den politiske debatten derimot stått i ro og har nå gitt ut en rapport om alternativ behandling, ført i pennen av Paul Joakim Sandøy.