Samarbeid med Datatilsynet

NNH er opptatt av å gi sine medlemmer kontinuerlig oppdatering om ulike regelverk som berører naturterapeutens virksomhet. Nytt regelverk om håndtering av data- og personopplysningerdette er forventet å komme i mai 2018.

Forsking – evaluering

Forsking/dokumentasjon innan naturmedisin og alternativ behandling er viktig både med omsyn til pasienttryggleiken, fagleg utvikling og samfunnet sitt krav til kunnskapsbasert behandlingsvalg. Eit fyrste steg i ein slik aktivitet, kan vera å byrja med sin eigen praksis.