Christine Dalebø Gjerdevik, juridisk rådgiver i Datatilsynet og Lidia Ivanova Myhre,

Samarbeid med Datatilsynet