Kommunikasjons- og informasjonsbehov om alternativ behandling blant foreldre med barn som har kreft

Det er gjort lite forskning i Norge på hvilke informasjonsbehov om alternativ behandling foreldre har. Vi vet heller ikke hvorvidt og eventuelt hvordan foreldrene diskuterer alternativ behandling med helsepersonell. For å undersøke dette nærmere gjennomførte forskere ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ behandling en studie der 22 familier med 24 deltakere ble intervjuet.