Tony Holm, leder av Fritt Helsevalg, overleverte underskrifter på vegne av aksjonen mvafribehandling Foto: Trine Hamnvik

Underskriftsaksjon mot mva på komplementær og alternativ behandling

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet