John Petter Lindeland, leiar NNH
Styreleiar i NNH John Petter Lindeland

NNHs styreleder oppnevnt i NAFKAMs senterråd

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet