Sentrale aktørar i prosjektet . Frå venstre naturterapeut John Petter Lindeland, lege Catarina Bigset, naturterapeut Terje Varpe, legesekretær Kjersti Tragethon og lege/professor Arne Johan Norheim.

Akutt biholebetennelse og fotsoneterapi

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet