Sigrun Kirkeberg
Sigrun Kirkeberg Foto: Svein Johannessen/NNH

Mva-fritaket for alternativ behandling – gulroten myndighetene var for feige til å benytte

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet