Stort engasjement på Norges Naturmedisinske Fagkongress

NNH deltok på Norges Naturmedisinske Fagkongress 2021 som ble arrangert av KongressPartner på Sundvolden hotel i Hole kommune 29.-31. oktober. Vi kan konstatere at naturmedisin og  fokus på egen helse er et tema som fortsetter å engasjere stort. Under kongressen ble prisen «Ridder til helsens fremme» delt ut til Dag Viljen Poleszynzki fra Helsemagasinet VOF.