Medisinsk utstyr – hvordan vet vi at det holder mål?

Bicomterapeut Lars Németh har jobbet med BioResonansTerapi i snart 15 år. Han har selv måttet lære «the hard way» da Socialstyrelsen i Sverige lukket hans virksomhet med påstand om at hans medisinske utstyr var ulovlig. Saken endte i Sveriges domstol, og etter åtte måneders kamp fikk han medhold. I følge han selv; kun fordi han etter hvert kunne det medisinske direktivet bedre enn Socialstyrelsens jurist.

Naturterapeuten nr. 4/2008

Innhold: Naturterapeutens ansvarsfulle dilemma – Medisinsk utstyr: Hvordan kan vi være sikre på at det holder mål? Og hvem har ansvaret? – På vei mot en integrert medisin? – Din begrepsforståelse utvikler adferd – Vipassana meditasjon – Hvitt lys og lysbehandling – Allmenndanning og godt funderte grunnutdanningar – Rettslig regulering av betydning for alternativ behandling – Sunnheten/helsen ligger i tarmen – Faglege og etiske grenser for terapeutisk verksemd – SABORG takker Terje Varpe