Eit register til ettertanke

I § 1 i Forskrift om frivillig registerordning blir det stadfesta at ”Registerordninga skal vere med på å vareta pasientvernet og forbrukarrettane for den som oppsøkjer ein registrert alternativ behandlar. I tillegg skal ordninga medverke til seriøsitet og ordna forretningstilhøve blant utøvarar av alternativ behandling.”

Naturterapeuten nr. 1/2009

Innhold: Revitalisering i oksens år – 200 år gammel infeksjonsteori underbygges av ny forskningsrapport – Hurra for placebo og uintelligent tro! – Endring i lov om medisinsk utstyr – Politiske meiningar om naturmedisin/alternativ behandling – Den nådeløse kampen om kreftbehandlingen – Årets største nordiske helseevent! – NNH sertifisert som Miljøfyrtårn – Eit register til ettertanke – NNH sin organisasjonsmodell godt motteke i Sverige – Presentasjon av tillitsvalgte – Terapeut med drivkraft og engasjement