fotsoneterapi
Illustrasjonsfoto Foto: Svein Johannessen/HsiB

Artikkelserie om forskning på refleksologi/soneterapi

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Laget av Arkitektum Web