Seriøse organisasjonar treng støtte frå forvaltning og politikarar