Omstridt australsk forskningsrapport om homøopati innklaget til ombudsmannen

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet