NAFKAM innførerer KST i forskning på alternativ behandling