Frå venstre Fride Aasen, NNHs strategiutvalg, NNH-leiar John Petter Lindeland, Lidia Ivanova Myhre, generalsekretær NNH, Kjetil Stordal, påtroppande leiar i Norsk barnelegeforening og Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leiar av Landsgruppen av helsesøstre NSF. Vinjar Fønnebø, direktør ved NAFKAM, var også med på møtet, men ikkje til stades då bildet blei tatt.

Møte om behandling av barn: Auka tendens til sjukleggjering er urovekkjande

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet