Anita Salamonsen, forsker ved NAFKAM

Helsegevinst og risiko ved bruk av alternativ behandling

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet