Polaritetsterapi

Kjernen i polaritetsterapi er stimulering og balansering av kroppens finere, mer subtile energier. Fri flyt i kroppens energisystem er en forutsetning for helse og velvære så vel fysisk som psykisk.