Naturterapeuten nr. 3/2009

Innhold: Stykkevis og delt – EUs liste over trygge vitaminer og mineraler snart ferdigstilt – Lær mer om lys – Ayurveda i behandling av fibromyalgi – Nytt faggruppestyre i naturmedisins aromaterapi – SABORG fyller seks – Lita Heiding til minne – Urinfunksjonsdiagnostikk – en disgnosemetode nesten glemt – Stortingsvalet 2009 – Nordisk naturmedisinsk fagkongress – Mathjørnet – Grip sjansen! Grip dagen