Naturterapeuten nr. 1/2012

Innhold: Homøopati på sidelinjen – Svar til Thore K. Aalberg, NHPF – Energimedisin i behandling av uregelmessig hjerterytme Del 2 – Ny terapinemning/fagidentitet i NNH – Den salutogenetiske orientering – Marion Rosen har gått bort – Fakturering, inkasso, merverdiavgift, skatt, kasseplikt mv. – Naturmedisinsk Fagkongress 2012 – Førstevirkning og ettervirkning – Fra Beethoven til Hahnemann – Vann – et lite mirakel! – Manukahonning – Ole Brumm sin ”dunderhonning”? –  Ikke slutt å ta tran og andre omega-3 produkter, men still krav til kvaliteten