Influensaepidemier og naturmedisin

Helseterapeut Berit Strøm Grevstad

-Under influensaepidemier er naturmedisinens viktigste rolle å bidra til styrking av folks generelle motstandskraft og immunforsvar. Dermed kan en virusinvasjon hos enkeltindividet enten forhindres helt eller gjøre et eventuelt sykdomsforløp mindre alvorlig og/eller mer kortvarig.