Illustrasjonsfoto - Pixabay

Pasienter

NNH tar pasientenes helse på alvor

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon organiserer terapeuter som praktiserer ulike former for naturmedisinsk behandling. Enkelte terapeuter praktiserer bare en terapiform, men de fleste benytter flere terapier i sin praksis. Vi stiller strenge kvalitetskrav til alle våre terapeuter.  Faglig kompetanse og gode yrkesetiske holdninger er NNHs viktigste fokus for at du som pasient skal oppleve det som trygt å gå til en naturterapeut.

Du kan søke etter en NNH-godkjent terapeut på naturterapeuter.no


Nyttig informasjon

Privatimport av homøopatiske legemidler tillatt inntil videre
Terapier i NNH
Er alternativ behandling farleg for born?
Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud
Hvorfor velge en NNH-terapeut?
Behandling av barn med alternative medisinske metodar
Krav om språkkompetanse i norsk for MNNH-terapeutar
NNHs etiske råd
NNH