Studenter ved Fem-element aktupunktur i Oslo
Frå informasjonmøte om NNH hos Fem-element akupunktur i Oslo. Alle studentane hadde ikkje høve til å vera med.

NNH på informasjonsmøte ved Klassisk Fem-Element Akupunkturskole

Forfatter

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet