NNH godkjent som organisasjon av Sosial- og helsedirektoratet – 2006

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet