NNH godkjent som organisasjon av Sosial- og helsedirektoratet