øreakupunktur
Foto: Svein Johannessen/HsiB

Blodgivning og bruk av nåler – forskriftsendring