Nettbutikk

Velkommen til NNHs nettbutikk!

NNH formidler bøker og plansjer på provisjonsbasis.
Forfatter/selger besørger selv utsendelse.

 

BØKER

NNH: Naturmedisinsk antologi
Redaktører: John Petter Lindeland og Gunnar Pedersen

Samling av artikler publisert i Naturterapeuten - NNHs tidsskrift for naturmedisin - i tidsrommet 1997 til 2014.
• Naturmedisinske prinsipper
• Forsking og dokumentasjon
• Naturmedisin, samfunn og helse

294 sider, paperback
ISBN 978-82-999806-0-9

Kr 200,-
Bestill
Røthing, Stine: Anatomi og fysiologi - en studieveiledning

Format:
A4 (297 × 210)

Kr 350,-
Porto/frakt kommer i tillegg

Bestill
Horpestad, Terje: New knowledge in reflexotherapy
Oversettelse av soneterapiboka "Ny kunnskap i soneterapi". Boka er rikt illustrert med sonekart som i de fleste tilfeller har referanser til anatomiske strukturer i foten. Videre er det også illustrasjoner med referanse til muskler og organ-/meridiansystemer. Siste del av boka er viet patologi, som gir en kortfattet repetisjon og oversikt i et omfattende tema.

Format:
A4 (210 × 297)
129 sider

ISBN 978-82-997412-5-5

Kr 500,-
Porto/frakt kommer i tillegg

Bestill


Horpestad, Terje: Ny kunnskap i soneterapi
Boka er rikt illustrert med sonekart som i dei fleste tilfelle har referansar til anatomiske strukturar i foten. Vidare er det også illustrasjonar med referanse til musklar og organ/meridiansystem. Siste del av boka er via patologi, som gjev ein kortfatta repetisjon og oversikt i eit omfattande tema.

Format:
A4 (210 × 297)
158 sider

Kr 600,-

Porto/frakt kommer i tillegg

Bestill

Horpestad, Terje: Soneterapi i tekst og bilder
Terje Horpestad har gjennom 27 års daglig erfaring med soneterapibehandlinger utviklet et unikt og detaljert sonesystem som har resultert i fire fagbøker innen dette fagfeltet.
I dette heftet finner du detaljerte illustrasjoner av soneterapibehandlingen.
Her er det bildene som illustrerer og leder deg gjennom terapien. Illustrasjonene er hele tiden satt inn i en anatomisk og fysiologisk sammenheng. I slutten av boken finner du en oversikt over fotens akupunkturpunkter.

Format:
A4 (210 × 297)
52 sider

Kr 220,-
Porto/frakt kommer i tillegg

Bestill

Horpestad, Terje: Tankefeltterapi, akupunktur og meridianlære
Tankefeltterapi (TFT) kan gi forbløffende resultater, noe som forutsetter at klienten klarer å være tilstede i sine ubehagelige følelser eller smerter. Formålet med denne boken er å gjøre behandlingsformen mer konkret, lettere tilgjengelig og sette den inn i en større holistisk forståelse, slik at TFT kan bli en del av det naturmedisinske fagmiljø. Boken illustrerer meridianene i kroppen og knytter sammen (TFT) og akupunkturlæren.

Format:
A4 (210 × 297)
Ringinnbundet
25 sider

Kr 150,-
Porto/frakt kommer i tillegg

Bestill
Hofsløkken & Markussen: VEKS faget for alternative utøvere
En innføring i Vitenskapsteori, Etikk og moral, Kommunikasjon, Samhandling og samfunn.

Format:
252 sider

Kr 399,-
Porto/frakt kommer i tillegg

Bestill
Nogva, Vigdis A: Kunnskap, taus kunnskap og terapi
Psykologisk kunnskap brukt i utdanning av alternative terapeutar

Eit kursopplegg innan VEKS-fag, med fokus på korleis akademisk kunnskap kan kome til bruk for å styrkje ei yrkesgruppe av alternative terapeutar som står på terskelen til å bli vedkjende som helsearbeidarar.

78 sider
Limfrest hefte i A4-format

Kr 268, pr. hefte inkl. frakt

Ved samlet kjøp av 8 hefter kr 248,- pr. hefte
Ved samlet kjøp av 15 hefter kr 228,- pr. hefte

Bestill
NNH LOGO

Klistremerke: NNH-logo
Profiler deg selv og virksomheten din!

A6 (105x148) kr 40,-, antall:
A5 (148x210) kr 50,-, antall:
A4 (210x297) kr 70,-, antall:

Vi minner om § 3.4 i NNHs vedtekter:
"NNHs navn og logo kan anvendes fritt av terapeutmedlemmer og æresmedlemmer godkjent av NNHs godkjenningskomite, ref. § 3.2.1., for den/de terapi(er) vedkommende har NNH-godkjenning i. Navnet og logoen skal ikke anvendes til annonsering av produkter og aktiviteter for enkeltmedlemmer og som er NNH uvedkommende. Øvrige medlemmer kan bruke de emblemer de får utlevert eller kjøpt fra NNH."Plansjer av soneterapeut Terje Horpestad
Format: A3 (297 x 420) laminert
Pris pr. stk: kr 150,-
Porto/frakt kommer i tillegg


Akupunkturpunkter - øret
Bestill

Akupunkturpunkter på føttene
Bestill

Soneterapi - forhold organ/meridian/muskler
Bestill

Soneterapi
Bestill

Soneterapi med femelementslov
Bestill

Tankefelt- og akupunkturpunkter
Bestill


Det autonome nervesystemet
Bestill


Soneterapi - hjerne/bihuler etc.
Bestill


Øreakupunktur
BestillPlansjer av Ersdal & Varpe Ans
Plansjene finnes i disse formatene:
A2 (594 x 420) PPfolie m/opphengslist, kr 800,-
A3 (420 x 297) laminert, kr 210,-
A3 (420 x 297) ulaminert, kr 170,-
A4 (210 x 297) laminert, kr 100,-

Porto kommer i tillegg
Leveringstid ca. 30 dager

Zonekart - armer og bein
Velg størrelse:
Antall:
Zonekart - bryst og hodet
Velg størrelse:
Antall:
Zonekart - hjernen
Velg størrelse:
Antall:
Zonekart - indre organer/bekken/hodet
Velg størrelse:
Antall:
Zonekart - nakke og rygg
Velg størrelse:
Antall:
Zonekart sett à 5 stk.
Velg størrelse:
Antall:
Plansjer av biopat Fride Aasen
Format:
A4 (210x297) laminert
Kr 85,- inklusiv porto/frakt


Adaptasjonsfasene
Bestill


De fem elementene
Bestill
BESTILLER