Foto: Stortinget

Undersøkelse av politiske partiers holdning til naturterapi og alternativ behandling

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet