Det var mange som ville ha et ord med seniorforsker og professor emeritus Arnold Berstad etter hans foredrag på Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2014 Foto: Svein Johannessen/NNH

Tarmens betydning for helsen

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet