Professor Ph.D. Jan Ivar Røssberg - ny leiar i NAFKAM sitt fagråd

Som forskar er du aldri 100 % sikker på nokon ting

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet