1. rekke Anne-Mette E. Hjemaas, Karin Kvamme, Helene Rudhling, Anette Hansen, Ragna Helth 2. rekke: John Petter Lindeland, Synnøve Åsheim, Leila Eriksen, Terje Varpe og Tenna Frisdal.

Nordic Reflexology Network meeting 2018 i Oslo

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet