Tore Fosso (NHL) og John Petter Lindeland (NNH)
Tore Fosso (NHL) og John Petter Lindeland (NNH) med felles tilsvar på uttalelser om homøopati i Tidsskrift for Den norske legeforening

Når ein trur ein fortel sanninga om homøopati

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet