NNH-leiar John Petter Lindeland og Torleiv Holst frå Norges NaturmedisinSentral var deltakarar under seminaret.

EU-direktiv tek for lite omsyn til nasjonale forhold

Forfatter

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet