Er tida mogen for eit felles høgskuleløft?

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Laget av Arkitektum Web