Økt bruk av naturmedisin gir både helsemessig og økonomisk gevinst