Ratmir og Leonid Yegoshyn avler dronninger i stor skala Foto: Ragnhild M. Næss

“Bietur” til Ukraina

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet