Berøring
Foto: Kari Løvaas/NRF

Berøring – en legende og kontaktskapende kraft

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Laget av Arkitektum Web